Zajęcia dodatkowe

Strona główna >> Node >> Zajęcia dodatkowe
W ramach zajęć pozalekcyjnych oferujemy:
 
·                  wolontariat -  mgr Agnieszka Mróz
                     mgr Małgorzata Walasek
                     mgr Małgorzata Stępniak
 
 
 
 
Wolontariat
Nasza szkoła w ramach wolontariatu od lat współpracuje z Domem Pomocy Społecznej
przy ul. Gen. Andersa w Sosnowcu. Kilka razy w roku prowadzimy zajęcia, które mają na celu zintegrowanie młodzieży z osobami starszymi, przybliżenie im problemów dnia codziennego. Dzięki tym spotkaniom uczniowie otwierają się na potrzeby innych, przełamują swoje lęki i niepewność a także uczą się pewności siebie. Spotkania z młodzieżą powoduje, że na twarzach podopiecznych domu pojawia się uśmiech, wzruszenie i ożywają wspomnienia z młodzieńczych lat.
Wspópracujemy rówież ze schroniskami dla zwierząt a szczególnie ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu. Co roku w szkole odbywają się zbiórki karmy oraz innych potrzebnych rzeczy, które są niezbędne zwierzakom.