Historia szkoły

Strona główna >> Node >> Historia szkoły

1945/1946 - Maria Jankiewicz, nauczycielka przedwojennej Rozwojowej Szkoły Specjalnej, otrzymuje nakaz przeprowadzenia na terenie miasta Sosnowca badań selekcyjnych dzieci i młodzieży w celu zorganizowania placówki specjalnej.

25 III 1946Otwarta zostaje Publiczna Szkoła Powszechna nr 24, w której uczą się dzieci i młodzież niepełnosprawna umysłowo.

W dwóch oddziałach kształci się 44 uczniów. Kierownikiem placówki, która mieści się przy ulicy Dęblińskiej 15, jest Maria Jankiewicz.

12 grudnia 1959 - Placówka otrzymuje  imię  Janusza Korczaka. Od roku 1960 figuruje jako Szkoła Podstawowa Specjalna im.  Janusza Korczaka nr 24.

1950/1960 - Szkoła działa pod nazwą Szkoła Ogólnokształcąca nr 24.

Kierownikami są Maria Jankiewicz oraz w latach 1953/1956 Wiktor Jankiewicz. Stale zwiększająca się liczba uczniów powoduje zmiany w lokalizacji placówki.

1963 – 1970 Obowiązki kierownika szkoły pełni pani Wanda Kubit. 

1970 - Dyrektorem szkoły zostaje Helena Błaszkiewicz. W tym samym roku rozpoczyna się budowa gmachu przy ulicy Teatralnej.

1974 -  Powołanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej kształcącej w zawodach: krawiec i ślusarz - tokarz. Jej szeregi zasilają uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej, którzy dotąd nie byli objęci dalszym specjalistycznym kształceniem.

20 sierpnia 1975 - oddano do użytku budynek szkolny mieszczący się przy ul. Teatralnej 3 w Sosnowcu.

21 sierpnia 1978 -  utworzenie Zespołu Szkół Specjalnych, w skład którego wchodzi Podstawowa Szkoła Specjalna nr 24 i  Zasadnicza Szkoła Zawodowa.  Otwarto nowe kierunki: kucharz, stolarz i murarz.

1992 - Konkurs na dyrektora wygrywa mgr Halina Tyrka - Ples.

1999 -  Następuje zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Specjalnych nr 1 w Sosnowcu w skład, którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 24 im. Janusza Korczaka, Gimnazjum Specjalne nr 20, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna.

2000 - 2006 - Szkoła w dalszym ciągu rozwija się, poszerza swą ofertę edukacyjną, aby w pełni zaspokoić oczekiwania uczniów niepełnosprawnych i sprostać nowym warunkom na rynku pracy.

17 - 19 V 2007 - Uroczyste obchody 60 - lecia Szkoły  Specjalnej w Sosnowcu.

2007 - Stanowisko dyrektora obejmuje mgr Ziemowit Dudziński.

2012 - Stanowisko dyrektora obejmuje mgr Aneta Zimny – Kimla.

2013 – Zespół Szkół Specjalnych nr 1 zostaje rozwiązany.

Wrzesień 2013 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna zostaje częścią Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, którego dyrektorem jest mgr inż. Jacek Górski. Wicedyrektorem szkoły zostaje mgr Elżbieta Wojtas.

Wrzesień 2014Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna zostaje przeniesiona do budynku przy ul. Szymanowskiego 3B w Sosnowcu.

Wrzesień 2017 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna zostaje przekształcona w Branżową Szkołę I Stopnia