O szkole

Strona główna >> Node >> O szkole
Branżowa Szkoła I Stopnia od 1 września 2013 roku jest częścią CKZiU
przy ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu.
 
    Od 1 września 2014 roku nasza placówka mieści się przy ul. Szymanowskiego 3B w Sosnowcu.  
    Uczęszcza do nas młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Znajdzie się tu miejsce dla każdego, kto  chce uczyć się w szkole rozwijającej się, wolnej od przemocy i agresji.
    Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna z przygotowaniem z zakresu oligofrenopedagogiki, stara się jak najpełniej  przekazywać uczniom wiedzę, rozwijać ich zdolnościi zainteresowania, zapewnić  uczniom pomoc i wsparcie, stymulować  do  wszechstronnego rozwoju kariery zawodowej.
    Uczniowie mają zapewnioną fachową opiekę psychologiczną i pedagogiczną. Prowadzimy zajęcia specjalistyczne umożliwiające  uczniom likwidację różnorodnych deficytówi zaburzeń.
    Możemy pochwalić się licznymi nagrodami i wyróżnieniami w zawodach tenisa stołowego
organizowanych w regionie, w kraju i  na świecie. Jesteśmy dumni z naszych medalistów oraz mistrzów paraolimpijskich. 
 

Kształcimy metodą teoretycznej nauki zawodu w szkole.

Przedmioty zawodowe realizowane są w tygodniowym planie nauczania przez cały rok.

    Na terenie placówki istnieją pracownie teoretycznej i praktycznej nauki zawodu.
 

Proponujemy kształcenie na kierunkach:

 

 CUKIERNIK

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

SPC.01 PRODUKCJA WYROBÓW CUKIERNICZYCH

   
 
 
 
KUCHARZ / PRACOWNIK POMOCNICZY GASTRONOMII

W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

T.6. SPORZĄDZANIE POTRAW I NAPOJÓW

HGT.04. WYKONYWANIE PRAC POMOCNICZYCH W OBIEKTACH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI GASTRONOMICZNE

 

 
 
 
 
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / PRACOWNIK POMOCNICZY MECHANIKA
W RAMACH KSZTAŁCENIA UCZEŃZDOBĘDZIE KWALIFIKACJE:

MOT.05. OBsŁUGA I DIAGNOZOWANIE 

ORAZ NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

MEC.06. MONTAŻ I OBSŁUGA PROSTYCH ELEMENTÓW MASZYN I URZĄDZEŃ