Rekrutacja 2024/2025

Strona główna >> Node >> Rekrutacja 2024/2025

Branżowa Szkoła I Stopnia zaprasza do nauki w zawodach:

- pracownik pomocniczy mechanika 

- pracownik pomocniczy gastronomii

 

Po więcej informacji zapraszmy do kontaktu:  32 / 266-61-97 

Podstawowym kryterium jest posiadanie przez kandydata orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Uczeń przyjęty do Branżowej Szkoły I Stopnia zobowiązany jest do dostarczenia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do kształcenia  w danym zawodzie. 

W roku szkolnym 2024/2025 będzie obowiązywał następujący limit miejsc:

Branżowa Szkoła I Stopnia - ilość przewidzianych miejsc - 32

Informacje i zapisy:
    • telefon:    032 /  266-61-97

    • poczta elektroniczna:      zs@ckziu25.sosnowiec.pl
    • adres strony internetowej:   http://www.ckziu25.sosnowiec.pl

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025.
 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.

      od 13 maja 2024 r.      do 17 czerwca 2024 r. do godz. 15.00
   od 22 lipca 2024 r      do 25 lipca 2024 r.do       godz. 15.00            
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r.
do godz. 15.00
-------------
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach.
do 11 lipca 2024 r.
do 1 sierpnia 2024 r.
Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
12 lipca 2024 r.
2 sierpnia 2024 r.
Wydanie przez szkołę  prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.
  od 13 maja 2024 r.   
do 16 lipca 2024 r.
 
od 22 lipca 
do 6 sierpnia 2024 r.
Potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego woli przyjęcia w postaci przedłożenie świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego  (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 
od 12 lipca 2024 r.
do 18 lipca 2024 r.
do godz. 15.00
 
od 2 sierpnia 2024 r.
do 8 sierpnia 2024 r.
 do godz.15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 19 lipca 2024 r.
do godz.14.00
    9 sierpnia 2024 r.
do godz.14.00
Przekazanie przez komisję rekrutacyjną kuratorowi oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkole.
19 lipca 2024 r.
9 sierpnia 2024 r.
Opublikowanie przez Śląskiego  Kuratora Oświaty informacji  o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.
do 22 lipca 2024 r.
 do 12 sierpnia 2024 r.