Samorząd szkolny

 

SKŁAD SAMORZĄDU SZKOLNEGO:
 
Przewodniczący:    Rafał Domagała         
Zastępca przewodniczącego:    Katarzyna Czekaj                                    
 
 
OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU SZKOLNEGO:
 
mgr  Małgorzata Stępniak
mgr  Małgorzata Walasek
 
 
RZECZNIK PRAW DZIECKA
 
mgr Aleksandra Garbaś
 
Praca Samorządu opiera się na opracowanym przez opiekunów i uczniów „Regulaminie”.
 
Co roku, biorąc pod uwagę potrzeby i wymagania szkoły oraz propozycję uczniów opracowywany jest nasz „Harmonogram Działalności”, w którego realizację aktywne włączają się wszyscy uczniowie oraz opiekunowie.
Na comiesięcznych spotkaniach staramy się na bieżąco rozwiązywać problemy naszych uczniów, motywować i zachęcać ich do jeszcze bardziej aktywnej pracy. W trakcie tych spotkań poznajemy również ważne dokumenty, które regulują pracę naszej szkoły: Plan Pracy Szkoły, Program Wychowawczo- Profilaktyczny.
 
Samorząd Szkolny organizuje i przygotowuje różne imprezy i uroczystości szkolne.
Nasze działania aktywizują innych oraz uatrakcyjniają codzienne życie szkolne. Dzięki wspólnej pracy uczniowie lepiej się poznają i integrują.
Nasi uczniowie biorą udział w różnego rodzaju konkursach międzyszkolnych organizowanych na terenie miasta i województwa.
 
 
 
HARMONOGRAM    PRACY  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO
ROK  SZKOLNY  2017/2018
 

MIESIĄC

ZADANIA  DO  REALIZACJI

WRZESIEŃ

-          wybór  Samorządu Szkolnego,

-          wybór Rzecznika Praw Ucznia,

-          przedstawienie Planu Pracy,

  -     ustalenie harmonogramu pracy Samorządu,

-          spotkanie  Samorządu  Szkolnego – ustalenie realizowanych konkursów;

PAŹDZIERNIK

-          przygotowanie akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

-          udział w akcji „ Rzuć palenie razem z nami”,

-     realizacja konkursu „ Potyczki klasowe”;

LISTOPAD

-      wyjście do kina na seans filmowy,

 -   „ Andrzejki” –  zabawa szkolna,

-      realizacja konkursu „ Potyczki klasowe”;

GRUDZIEŃ

 -   współorganizowanie akcji „ Choinka nadziei” dla DPS  w Sosnowcu,

-    pomoc dla Hospicjum

-   organizacja spotkania z podopiecznymi Warsztatów Terapii  Zajęciowej,

-    współorganizowanie szkolnego spotkania wigilijnego,

-    realizacja konkursu „ Potyczki klasowe”;

STYCZEŃ

-    udział w spotkaniu z okazji Dnia Babci i Dziadka w DPS

-    organizacja akcji charytatywnej „ Góra Grosza”,

-     realizacja konkursu „ Potyczki klasowe”;

-     podsumowanie  pracy  Samorządu  za I semestr roku  szkolnego 2016/2076;

LUTY

-   zbiórka na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt    

-   realizacja konkursu „ Potyczki klasowe”;

MARZEC

-     współorganizowanie Dnia Kobiet dla DPS w Sosnowcu

-    pomoc dla Hospicjum w Sosnowcu

-     wyjście do Teatru Zagłębia w związku z Międzynarodowym

      Dniem Teatru;

-     realizacja konkursu „ Potyczki klasowe”;

KWIECIEŃ

-     warsztaty dla DPS - ,,Palma Wielkanocna”

-      organizacja „Dnia Ziemi”,

-      realizacja konkursu „ Potyczki klasowe”;

-      udział w konkursie ,,Zjednoczeni w różnorodności’’ organizowanym przez 

 Warsztaty Terapii Zajęciowej – przegląd artystyczny osób niepełnosprawnych

MAJ

-    organizacja spotkania a uczestnikami Warsztatów Terapii

      Zajęciowej ,,Jesteśmy razem – warsztaty kulinarne’’

-     organizacja „Światowego Dnia bez papierosa”,

-     realizacja konkursu „ Potyczki klasowe”;

 

CZERWIEC

-          uroczyste  obchody  Dnia  Dziecka,

-          organizacja wycieczki szkolnej

-          współorganizacja  zakończenia  roku  szkolnego  2017/2018,

-          podsumowanie  pracy  Samorządu  za  rok  szkolny  2017/2018.

                               

KONKURS SAMORZĄDU SZKOLNEGO ,,POTYCZKI KLASOWE’’ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

MIESIĄC

NAZWA KONKURSU

DATA REALIZACJI

SPOSÓB REALIZACJI

(techniki dowolne)

PAŹDZIERNIK

,,Moja klasa’’

27.10.2017

Wykonanie plakatu

(format AO, 70x100)

LISTOPAD

,,Andrzejkowa twarz’’

30.11.2017

Malowanie twarzy andrzejkowej kredkami lub farbami do malowania twarzy

GRUDZIEŃ

,,Świąteczny wypiek’’

22.12.2017

Upieczenie świątecznego wypieku

 na Wigilię Szkolną

STYCZEŃ

,,Kartka dla Babci i Dziadka’’

26.01.2018

Wykonanie kartek z życzeniami dla Babci     i Dziadka w ilości 10 sztuk od klasy

LUTY

Frekwencja za I semestr

28.02.2018

Podsumowanie frekwencji wszystkich klas za I semestr

MARZEC

,,Wiosenna dekoracja klasy”

23.03.2018

Udekorowanie wiosenne klasy

KWIECIEŃ

,,Jedzmy zdrowo – kanapki wiosenne’’

27.04.2018

Wykonanie kanapek wiosennych

MAJ

,,Serce dla mamy na Dzień Mamy’’

25.05.2018

Wykonanie pracy plastycznej techniką dowolną w formacie A3

CZERWIEC

Frekwencja roczna

22.06.2018

Podsumowanie frekwencji wszystkich klas za cały rok szkolny

CZERWIEC

Podsumowanie współzawodnictwa

22.06.2018

Podsumowanie i przedstawienie wyników konkursu. Nagrodzenie klas.

 

 
PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO
 
W Szkole Branżowej I Stopnia z Oddziałami Szkoły Zawodowej  w Sosnowcu działa Samorząd Szkolny,
którego opiekunami są:
  • mgr Małgorzata Stępniak
  • mgr Małgorzata Walasek
Spotkania Samorządu Szkolnego odbywają się według potrzeb.
 
I.        Zebranie organizacyjne:
·         zapoznanie z Regulaminem Samorządu Szkolnego,
·         demokratyczne wybory Samorządu Uczniowskiego,
·         wybory Rzecznika Praw Uczniów,
·         ustalenie planu pracy .
  1. Planowane prace na rok szkolny 2017/2018.
1.       Zapoznanie uczniów z niektórymi rozdziałami Statutu Szkoły:
·         Prawa i obowiązki uczniów,
·         Szkolny System Oceniania,
·         Program Wychowawczo -Profilaktyczny Szkoły,
·         Formy opieki i pomocy uczniom.
 
2.      Organizowanie co miesięcznych konkursów mających na celu zaktywizowanie społeczności uczniowskiej oraz współpracy w zespołach klasowych- „Potyczki klasowe” (wg. harmonogramu – praca klasy punktowana 0- 5 p. za każde wykonane zadanie w przedziale czasowym od  października 2017 do czerwca 2018 )
 
W tym roku szkolnym klasy będą mogły zdobyć dodatkowe punkty za :
    - udział w zbiórce baterii,
    - udział w zbiórce korków plastikowych,
    - udział w akcjach dodatkowych i  konkursach,
             Ogłoszenie wyników całorocznego współzawodnictwa:
    -  nagrodzenie klasy, która uzyskała najwięcej punktów,
    -  nadanie tytułu „SUPER KLASA ROKU SZKOLEGO 2017/2018”
3.      Udział i przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych:
·         Święto Edukacji Narodowej,
·         Spotkanie wigilijne,
·         Pomoc w organizowaniu apeli okolicznościowych ,
·         Zabawa  andrzejkowa (wróżby),
4.      Prowadzenie tablicy Samorządu Szkolnego
·         przekazywanie aktualnych informacji dotyczących życia szkoły, uczniów,
·         przekazanie informacji o aktualnych konkursach.
5.      Udział uczniów akacjach charytatywnych:
·         Współpraca z DPS w Sosnowcu
·         Współpraca z Hospicjum Św. Tomasza w Sosnowcu
·         Współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Sosnowcu
·         Współpraca ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt
6.      Udział uczniów w konkursach na terenie szkoły i poza nią.
7.       Udział uczniów w spotkaniach Młodzieżowej Rady Miasta   w Sosnowcu.