Samorząd szkolny

Strona główna >> Samorząd szkolny

 

SKŁAD SAMORZĄDU SZKOLNEGO:
 
Przewodniczący:  Damian Sabiszewski          
Zastępcy przewodniczącego: Edyta Woźnicka, Daria Kiesiewicz   
                                                                                                                 
 
 
OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU SZKOLNEGO:
 
mgr  Małgorzata Stępniak
mgr  Małgorzata Walasek
 
 
RZECZNIK PRAW DZIECKA
 
mgr Małgorzata Stępniak
 
Praca Samorządu opiera się na opracowanym przez opiekunów i uczniów „Regulaminie”.
 
Co roku, biorąc pod uwagę potrzeby i wymagania szkoły oraz propozycję uczniów opracowywany jest nasz „Harmonogram Działalności”, w którego realizację aktywne włączają się wszyscy uczniowie oraz opiekunowie.
Na comiesięcznych spotkaniach staramy się na bieżąco rozwiązywać problemy naszych uczniów, motywować i zachęcać ich do jeszcze bardziej aktywnej pracy. W trakcie tych spotkań poznajemy również ważne dokumenty, które regulują pracę naszej szkoły: Plan Pracy Szkoły, Program Wychowawczo- Profilaktyczny.
 
Samorząd Szkolny organizuje i przygotowuje różne imprezy i uroczystości szkolne.
Nasze działania aktywizują innych oraz uatrakcyjniają codzienne życie szkolne. Dzięki wspólnej pracy uczniowie lepiej się poznają i integrują.
Nasi uczniowie biorą udział w różnego rodzaju konkursach międzyszkolnych organizowanych na terenie miasta i województwa.
 
 
 
HARMONOGRAM    PRACY  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO
ROK  SZKOLNY  2018/2019
 

MIESIĄC

ZADANIA  DO  REALIZACJI

WRZESIEŃ

- wybór  Samorządu Szkolnego

- wybór Rzecznika Praw Ucznia

- przedstawienie Planu Pracy

- ustalenie harmonogramu pracy Samorządu

- spotkanie  Samorządu  Szkolnego – ustalenie realizowanych konkursów

PAŹDZIERNIK

- przygotowanie akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej

- zorganizowanie wycieczki integracyjnej dla uczniów naszej szkoły

- rozpoczęcie akcji ,,Pomoc zwierzakom” – zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy  

   dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

- rozpoczęcie akcji ,,Pomoc bezdomnym” – zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy  

  dla Ośrodka dla Osób Bezdomnych  

- udział w akcji „ Rzuć palenie razem z nami”

- realizacja konkursu „ Potyczki klasowe”

LISTOPAD

- wyjście do kina na seans filmowy

- „ Andrzejki” –  zabawa szkolna

- realizacja konkursu „ Potyczki klasowe”

GRUDZIEŃ

- współorganizowanie akcji „ Choinka nadziei” dla DPS  w Sosnowcu

- pomoc dla Hospicjum

- organizacja spotkania z podopiecznymi Warsztatów Terapii  Zajęciowej

- współorganizacja mikołajek szkolnych

- współorganizowanie szkolnego spotkania wigilijnego

- podsumowanie akcji i zawiezienie zebranych rzeczy do Ośrodka dla Osób 

  Bezdomnych w Sosnowcu

- realizacja konkursu „ Potyczki klasowe”

STYCZEŃ

- udział w spotkaniu z okazji Dnia Babci i Dziadka w DPS

- organizacja akcji charytatywnej „ Góra Grosza”

- podsumowanie akcji i zawiezienie zebranych rzeczy  dla Schroniska 

  Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu

- realizacja konkursu „ Potyczki klasowe”

- podsumowanie  pracy  Samorządu  za I semestr roku  szkolnego 2018/2019

LUTY

- zbiórka na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt    

- realizacja konkursu „ Potyczki klasowe”

MARZEC

- pomoc dla Hospicjum w Sosnowcu

- wyjście do Teatru Zagłębia w związku z Międzynarodowym Dniem Teatru

- realizacja konkursu „ Potyczki klasowe”

KWIECIEŃ

- współorganizowanie warsztatów wielkanocnych dla DPS  

- organizacja „Dnia Ziemi”

- realizacja konkursu „ Potyczki klasowe”

- udział w konkursie ,,Zjednoczeni w różnorodności’’ organizowanym przez 

 Warsztaty Terapii Zajęciowej – przegląd artystyczny osób niepełnosprawnych

MAJ

- organizacja spotkania a uczestnikami Warsztatów Terapii  Zajęciowej  

   ,,Jesteśmy razem – warsztaty kulinarne’’

- wyjście do kina na seans filmowy

- organizacja „Światowego Dnia bez papierosa”

- realizacja konkursu „ Potyczki klasowe”

 

CZERWIEC

- współpraca w organizacji  Dnia  Dziecka

- współorganizacja wycieczki szkolnej

- współorganizacja  zakończenia  roku  szkolnego  2018/2019

- podsumowanie  pracy  Samorządu  za  rok  szkolny  2018/2019.

                               

KONKURS SAMORZĄDU SZKOLNEGO ,,POTYCZKI KLASOWE’’ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

MIESIĄC

NAZWA KONKURSU

DATA REALIZACJI

SPOSÓB REALIZACJI

(techniki dowolne)

PAŹDZIERNIK

,,Moja klasa’’

26.10.2018

Wykonanie plakatu

(format AO, 70x100)

LISTOPAD

,,Śmieszne przebranie andrzejkowe’’

30.11.2018

Przebranie się jednej osoby z klasy

GRUDZIEŃ

,,Ciasto bożonarodzeniowe’’

12.2018

Upieczenie świątecznego wypieku

 na Wigilię Szkolną

STYCZEŃ

,,Hasło promujące aktywne i bezpieczne ferie’’

31.01.2019

Przygotowanie przez klasę hasła

LUTY

Frekwencja za I semestr

08.02.2019

Podsumowanie frekwencji wszystkich klas za I semestr

MARZEC

,,Wiosenna dekoracja klasy”

29.03.2019

Udekorowanie wiosenne klasy

KWIECIEŃ

Klasowa zbiórka zużytych baterii       w ramach konkursu           ,,Sosnowiecki Lider Ekologii”

29.04.2019

Podliczenie zebranych ilości           zużytych baterii

MAJ

,,Koreczki wiosenne’’

31.05.2019

Przygotowanie przez klasę         smacznych koreczków wiosennych

CZERWIEC

Frekwencja roczna

19.06.2019

Podsumowanie frekwencji           wszystkich klas za cały rok szkolny

CZERWIEC

Podsumowanie współzawodnictwa

21.06.2019

Podsumowanie i przedstawienie wyników konkursu. Nagrodzenie klas.

 
PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO
 
W Szkole Branżowej I Stopnia z Oddziałami Szkoły Zawodowej  w Sosnowcu działa Samorząd Szkolny,
którego opiekunami są:
  • mgr Małgorzata Stępniak
  • mgr Małgorzata Walasek
Spotkania Samorządu Szkolnego odbywają się według potrzeb.
 
I.        Zebranie organizacyjne:
·         zapoznanie z Regulaminem Samorządu Szkolnego,
·         demokratyczne wybory Samorządu Uczniowskiego,
·         wybory Rzecznika Praw Uczniów,
·         ustalenie planu pracy .
  1. Planowane prace na rok szkolny 2018/2019.
1.       Zapoznanie uczniów z niektórymi rozdziałami Statutu Szkoły:
·         Prawa i obowiązki uczniów,
·         Szkolny System Oceniania,
·         Program Wychowawczo -Profilaktyczny Szkoły,
·         Formy opieki i pomocy uczniom.
 
2.      Organizowanie co miesięcznych konkursów mających na celu zaktywizowanie społeczności uczniowskiej oraz współpracy w zespołach klasowych- „Potyczki klasowe” (wg. harmonogramu – praca klasy punktowana 0- 5 p. za każde wykonane zadanie w przedziale czasowym od  października 2018 do czerwca 2019 )
 
W tym roku szkolnym klasy będą mogły zdobyć dodatkowe punkty za :
    - udział w zbiórce baterii,
    - udział w zbiórce korków plastikowych,
    - udział w zbórce zużytych telefonów komórkowych
    - udział w akcjach dodatkowych i  konkursach,
             Ogłoszenie wyników całorocznego współzawodnictwa:
    -  nagrodzenie klasy, która uzyskała najwięcej punktów,
    -  nadanie tytułu „SUPER KLASA ROKU SZKOLEGO 2018/2019”
3.      Udział i przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych:
·         Święto Edukacji Narodowej,
·         Spotkanie wigilijne,
·         Pomoc w organizowaniu apeli okolicznościowych ,
·         Zabawa  andrzejkowa (wróżby),
4.      Prowadzenie tablicy Samorządu Szkolnego
·         przekazywanie aktualnych informacji dotyczących życia szkoły, uczniów,
·         przekazanie informacji o aktualnych konkursach.
5.      Udział uczniów akacjach charytatywnych:
·         Współpraca z DPS w Sosnowcu
·         Współpraca z Hospicjum Św. Tomasza w Sosnowcu
·         Współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Sosnowcu
·         Współpraca ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt
-         Współpraca ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt
6.      Udział uczniów w konkursach na terenie szkoły i poza nią.
7.       Udział uczniów w spotkaniach Młodzieżowej Rady Miasta   w Sosnowcu.