Zajęcia dodatkowe

W ramach zajęć pozalekcyjnych oferujemy:
 
·                  koło cukiernicze – mgr Iwona Kubicka
·                  koło geograficzne – mgr Małgorzata Walasek
·                  zajęcia z języka angielskiego – mgr Agnieszka Żuwała-Parkitna
·                  wolontariat -  mgr Agnieszka Mróz
                     mgr Małgorzata Walasek
                     mgr Małgorzata Stępniak
 
 
 
Koło cukiernicze
Na kółko uczęszczają uczniowie interesujący się pracą cukiernika, chcący doskonalić swój warsztat i rozwijać pasje. Podczas zajęć uczestnicy wytwarzają różnego rodzaju wyroby cukiernicze, projektują i wykonują dekoracje wyrobów cukierniczych, obsługują maszyny stosowane w produkcji wyrobów cukierniczych. Uczniowie utrwalają swoje umiejętności zdobyte podczas praktyk zawodowych i tym samym przygotowują się do podjęcia pracy w zakładach wytwarzających artykuły cukiernicze (ciasta, torty, wyroby czekoladowe, lody pieczywo cukiernicze i inne).
 
 
Koło geograficzne
Podczas tych zajęć uczniowie koncentrują się na problematyce podstawowych zagadnień geograficznych, zjawisk fizycznych i społecznych zachodzących na Ziemi, problematyce dotyczącej regionu zamieszkania ucznia oraz problematyce europejskiej. Uczniowie mogą dzięki niemu poszerzać i pogłębiać swoją wiedzę w tych kierunkach, jak również utrwalać często trudne dla nich umiejętności geograficzne, poprzez rozwiązywanie różnych zadań czy testów. Zajęcia koła geograficznego mają również za zadanie przygotować uczniów do udziału w konkursach geograficznych i ekologicznych.
 
 
Zajęcia językowe
Zajęcia skierowane są do uczniów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim. Mają na celu utrwalenie oraz uzupełnienie wiedzy zdobytej już na lekcjach, a także zwiększenie swoich kompetencji językowych. Zajęcia kółka rozbudzają  aktywność uczniów, pogłębiają i doskonalą ich umiejętności komunikacyjne w języku angielskim, budzą zainteresowanie krajami anglojęzycznymi, a także podnoszą ich samoocenę.
 
 
Wolontariat
Nasza szkoła w ramach wolontariatu od lat współpracuje z Domem Pomocy Społecznej
przy ul. Gen. Andersa w Sosnowcu. Kilka razy w roku prowadzimy zajęcia, które mają na celu zintegrowanie młodzieży z osobami starszymi, przybliżenie im problemów dnia codziennego. Dzięki tym spotkaniom uczniowie otwierają się na potrzeby innych, przełamują swoje lęki i niepewność a także uczą się pewności siebie. Spotkania z młodzieżą powoduje, że na twarzach podopiecznych domu pojawia się uśmiech, wzruszenie i ożywają wspomnienia z młodzieńczych lat.