Dla ucznia / słuchacza

  • Spotkanie integracyjne z podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej 20 kwietnia 2017 zaprosiliśmy do szkoły naszych wieloletnich przyjaciół z Warsztatów Terapii Zajęciowej. Było to kolejne spotkanie integracyjne, na którym wspólnie robiliśmy dużo fantastycznych rzeczy. Najpierw coś na ząb: przygotowaliśmy sałatkę...
  • Dopalacze-informacje o szkodliwości W załącznikach znajdują się informacje na temat szkodliwości dopalaczy.
  • Bezpieczne ferie W załączniku informacje na temat bezpieczeństwa w związku ze zbliżajacymi się feriami zimowymi 2016 roku.
  • Zwolnienie z w-f Informujemy, że zgodnie ze Statutem CKZiU  uczniowie ubiegający się o zwolnienie z zajęć z wychowania fizycznego są zobowiązani dostarczyć odpowiednie dokumenty do sekretariatu uczniowskiego szkoły, do której uczęszcza, w terminie do dnia...