Kadra

Strona główna >> Node >> Kadra

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
mgr inż. Jacek Górski

Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
mgr Janusz Mazur

Kierownik szkolenia praktycznego

mgr Katarzyna Pachnik

 

Imię i nazwisko nauczyciela Nauczane przedmioty
mgr  Elżbieta Wojtas Język polski, Rewalidacja
mgr Magdalena Bernaś Nauczyciel bibliotekarz, BHP, rewalidacja
mgr Kamila Bondarzewska Terapia pedagogiczna
mgr Magdalena Domagała Teoretyczne przedmioty zawodowe
mgr Barbara Dudzicz Kompetencje społeczne, Doradztwo zawodowe
mgr Alicja Dzięga Biologia, Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Ewa Florczyk Wychowanie fizyczne
mgr Eunica Furman Informatyka, Historia, Wiedza o społeczeństwie, Pedagog, Rewalidacja
mgr Aleksandra Garbaś Wychowanie fizyczne, Logopedia, Surdopedagog, Tyflopedagog
mgr Bogumiła Gębarowska Język angielski
mgr Anna Gębicka Teoretyczne przedmioty zawodowe
mgr Bogusława Głowacz Religia
mgr Ilona Gregorczyk Gimnastyka korekcyjna, Rewalidacja
mgr Michał Janoszka Teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe
mgr Iwona Kubicka Teoretyczne przedmioty zawodowe
mgr Barbara Kubziakowska Praktyczna nauka zawodu, Teoretyczne przedmioty zawodowe
mgr Agnieszka Mróz Praktyczna nauka zawodu, Rewalidacja
mgr Katarzyna Pluta Przedsiębiorczość
mgr Anna Polok Wychowanie fizyczne
mgr Monika Staniec-Kosierkiewicz Logopedia
mgr Małgorzata Stępniak Matematyka, Teoretyczne przedmioty zawodowe, Rewalidacja
mgr Małgorzata Walasek Praktyczna nauka zawodu, Geografia, Rewalidacja
mgr Michał Waśniewski Praktyczna nauka zawodu
mgr Michał Wilk Praktyczna nauka zawodu
mgr Oliwia Zamojska Rehabilitant
mgr Zbigniew Zalas  Teoretyczne przedmioty zawodowe
mgr Anna Zgardzińska - Biesiada Psycholog
mgr Aneta Zimny –Kimla Przedsiębiorczość, Teoretyczne przedmioty zawodowe, Praktyczna nauka zawodu
mgr Agnieszka Żuwała-Parkitna Język angielski, Rewalidacja