Kadra

Strona główna >> Node >> Kadra

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
mgr inż. Jacek Górski

Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
mgr Elżbieta Wojtas

Kierownik szkolenia praktycznego

mgr Katarzyna Pachnik

 

Imię i nazwisko nauczyciela Nauczane przedmioty
mgr  Elżbieta Wojtas Język polski
mgr Piotr Bąk Wychowanie fizyczne
mgr Barbara Dudzicz Kompetencje społeczne, Doradztwo zawodowe
mgr Alicja Dzięga Chemia, Bezpieczeństwo i higiena pracy
mgr Ewa Florczyk Wychowanie fizyczne
mgr Eunica Furman Przedmioty informatyczne, Historia, Wiedza o społeczeństwie, Pedagog
mgr Aleksandra Garbaś Wychowanie fizyczne, Biologia
mgr Anna Gębicka Teoretyczne przedmioty zawodowe
mgr Bogusława Głowacz Religia
mgr Katarzyna Gołda Fizyka
mgr Michał Janoszka Teoretyczne przedmioty zawodowe, Praktyczna nauka zawodu
mgr Magdalena Bernaś Nauczyciel bibliotekarz, BHP
mgr Iwona Kubicka Teoretyczne przedmioty zawodowe
mgr Barbara Kubziakowska Praktyczna nauka zawodu
mgr Agnieszka Mróz Praktyczna nauka zawodu
mgr Michał Skowroński Praktyczna nauka zawodu, Teoretyczne przedmioty zawodowe
mgr Teresa Stelmach Praktyczna nauka zawodu
mgr Małgorzata Stępniak Matematyka, Teoretyczne przedmioty zawodowe
mgr Małgorzata Walasek Praktyczna nauka zawodu, Geografia
mgr Michał Waśniewski Praktyczna nauka zawodu
mgr Dariusz Wątorek Praktyczna nauka zawodu
mgr Michał Wilk Praktyczna nauka zawodu
mgr Anna Zgardzińska - Biesiada Psycholog
mgr Aneta Zimny –Kimla Przedsiębiorczość, Teoretyczne przedmioty zawodowe, Praktyczna nauka zawodu
mgr Zbigniew Zalas Teoretyczne przedmioty zawodowe
mgr Agnieszka Żuwała-Parkitna Język angielski