Kadra

Strona główna >> Node >> Kadra
Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
mgr Zbigniew Zalas
 
Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
mgr Janusz Mazur
 
Kierownik szkolenia praktycznego
mgr Katarzyna Pachnik

 

Imię i nazwisko nauczyciela Nauczane przedmioty
mgr  Elżbieta Wojtas Język polski, Rewalidacja
mgr Magdalena Bernaś Nauczyciel bibliotekarz, BHP, rewalidacja
mgr Kamila Bondarzewska Terapia pedagogiczna
mgr Magdalena Domagała Teoretyczne przedmioty zawodowe
mgr Justyna Dysy Biologia
mgr Alicja Dzięga Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Ewa Florczyk Wychowanie fizyczne
mgr Eunica Furman Informatyka, Historia, Wiedza o społeczeństwie, Pedagog, Rewalidacja
mgr Aleksandra Garbaś Wychowanie fizyczne, Logopedia, Surdopedagog, Tyflopedagog
mgr Bogusława Głowacz Religia
mgr Michał Janoszka Teoretyczne i praktyczne przedmioty zawodowe
mgr inż. Iwona Kubicka Teoretyczne przedmioty zawodowe
mgr inż. Barbara Kubziakowska Praktyczna nauka zawodu, Teoretyczne przedmioty zawodowe
mgr Aleksandra Kurzak Wychowanie fizyczne
mgr Magdalena Magierowska Geografia
mgr Piotr Michalec Język angielski
mgr Agnieszka Mróz Praktyczna nauka zawodu, Rewalidacja
mgr Katarzyna Pluta Przedsiębiorczość, Historia i teraźniejszość, Biznes i zarządzanie
mgr Małgorzata Stępniak Matematyka, Teoretyczne przedmioty zawodowe, Rewalidacja
mgr Małgorzata Walasek Praktyczna nauka zawodu, Geografia, Rewalidacja
mgr Michał Waśniewski Praktyczna nauka zawodu
mgr Michał Wilk Praktyczna nauka zawodu
mgr Oliwia Zamojska Rehabilitant
mgr Zbigniew Zalas  Teoretyczne przedmioty zawodowe
mgr Anna Zgardzińska - Biesiada Psycholog
mgr Aneta Zimny –Kimla Przedsiębiorczość, Teoretyczne przedmioty zawodowe, Praktyczna nauka zawodu
mgr Agnieszka Żuwała-Parkitna Język angielski, Rewalidacja